Mobiel Dommelen afspraak maken ZOZO Kappers Mobiel Maps Mobiel Afspraak Mobiel Bel me


PRIVACY VERKLARING VAN ZOZO KAPPERS B.V.Uw privacy is belangrijk voor ons. We informeren U daarom graag over ons nieuwe privacy statement. We hebben deze verklaring aangepast vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) en opgesteld in begrijpelijke taal. Zo zijn we nog transparanter over wat we met uw persoonsgegevens doen.
 
Dit privacy statement informeert je onder andere over:

De gegevens die wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

De maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen.

Welke rechten je hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Wat is het algemene privacybeleid van ZOZO Kappers?

ZOZO Kappers respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.zozokappers.nl, van haar (potentiële) klanten.

ZOZO Kappers stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

ZOZO Kappers deelt uw gegevens niet met andere partijen anders dan met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

ZOZO Kappers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

gebruik maakt van haar diensten;

persoonsgegevens invult of door een medewerker is gevraagd ten tijde dat u klant wilde worden;

een zakelijke relatie met ZOZO Kappers hebt;

solliciteert bij ZOZO Kappers.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan, danwel zijn gevraagd ten tijde dat u klant wilde worden, door het verstrekken van deze gegevens bent u akkoord gegaan met het verwerken van deze persoonsgegevens.


Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

ZOZO Kappers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Voor een goede registratie, zodat er nagekeken kan worden wat er in het verleden, aan producten, kleurbehandelingen, behandelingen is uitgevoerd, gekocht.

2. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het wijzigen, annuleren van een afspraak. Verder om je te informeren over onze dienstverlening  en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen, indien  de klant hiervoor expliciet toestemming voor gegeven.

3. Uitvoeren contract. Als je leverancier bent van ZOZO Kappers dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de orders.

4. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

5. Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

6. Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen is de salon van ZOZO Kappers voorzien van camera’s.

7. Marketing analyse en onderzoek.. Daarnaast gebruiken we aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken we je gegevens voor algemeen marktonderzoek.

8. Gepersonaliseerde aanbiedingen. We gebruiken uw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u ZOZO Kappers toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt ZOZO Kappers?

ZOZO Kappers verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

CRM software

ZOZO Kappers gebruikt de persoonsgegevens, voor een goede afwikkeling van het betaalproces, alsmede beperkte marketingacties, indien de klant zich hiervoor expliciet heeft opgegeven. Persoonsgegevens welke zijn opgeslagen:

Naam en adresgegevens;

e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

geboortegegevens/leeftijd;

geslacht;

Geboortedatum, of geschatte leeftijd

Reden 1e bezoek

Belservice

Haarpuntenpas

Cameratoezicht

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkel met camera’s. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

Sollicitaties

Als je bij ZOZO Kappers solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt.
Dit zijn onder andere:

Naam en adresgegevens;

e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

geboortegegevens/leeftijd;

geslacht;

Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

gegevens over beschikbaarheid;

andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de

beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en

getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;

overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie. ZOZO Kappers gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

ZOZO Kappers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van ZOZO Kappers. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart ZOZO Kappers maximaal twee jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

 

Sollicitanten

Uw gegevens als sollicitant worden maximaal één jaar na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 2 jaar verwijderd.

 

Camerabeelden

Onze camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.


Delen we uw gegevens?

ZOZO Kappers verkoopt/deelt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt ZOZO Kappers uw gegevens indien zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;

toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord

alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;

we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZOZO Kappers.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zozokappers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.